364/1983

Given i Helsingfors den 8 april 1983

Lag angående ändring av 4 och 5 §§ lagen om underhåll för barn

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom. lagen den 5 september 1975 om underhåll för barn (704/75) som följer:

4 §

Sörjer förälder inte på annat sätt för barnets underhåll eller bor barnet inte varaktigt tillsammans med föräldern, kan det fastställas att underhållsbidrag skall betalas till barnet.


5 §

I angelägenhet som rör underhållsbidrag företräds minderårigt barn av sin vårdnadshavare eller av god man. Företrädare för minderårigt barn har rätt att företräda barnet också i ärende som gäller barnets rätt till underhåll sedan barnet fyllt aderton år. Om socialnämndens rätt att föra talan för barnet i ärende som angår underhållsbidrag är stadgat i lagen om tryggande av underhåll för barn (122/77).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 224/82
Lagutsk. bet. 11/82
Stora utsk. bet. 272/82

Helsingfors den 8 april 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.