332./1983

Given i Helsingfors den 25 mars 1983

Lag angående ändring av 9 § lagen om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 § lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet (5/75) som följer:

9 §

De som vid gränsbevakningsväsendet tjänstgör i militära tjänster eller befattningar samt såsom gränsvakter eller eljest på basen av offentligrättsligt tjänsteavtal lyder under stadgandena om krigsmän i 45 kap. strafflagen.

Under krigstid lyder även de som vid gränsbevakningsväsendet tjänstgör i uppgifter, motsvarande de i 2 § 1 mom. i nämnda kapitel angivna uppgifterna, under stadgandena i 45 kap. strafflagen.

Genom förordning kan dock stadgas, då det med beaktande av ovan i 1 eller 2 mom. avsedda personers tjänsteställning eller art av uppgifter anses ändamålsenligt, att de militära straffstadgandena eller i förordning nämnd del av dessa inte skall tillämpas på dem.

Närmare stadganden om tillämpningen av militära disciplinlagen (331/83) inom gränsbevakningsväsendet utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 25 mars 1983

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Juhani Saukkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.