324/1983

Given i Helsingfors den 25 mars 1983

Lag angående ändring av 2 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § lagen den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 april 1971 (303/71), som följer:

2 §

Vid tillämpning av denna lag beaktas inte de brott om vilka är stadgat i 11, 12 eller 14 kap. strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 85/81
Andra lagutsk. bet. 13/82
Stora utsk. bet. 256/82

Helsingfors den 25 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.