311/1983

Given i Helsingfors den 25 mars 1983

Förordning angående ändring av förordningen om ceremonielet vid riksdags öppnande och avslutning

På föredragning av statsministern ändras i förordningen den 21 januari 1977 om ceremonielet vid riksdags öppnande och avslutning (90/77) förordningens rubrik samt 1 och 3 §§, 4 § 1 mom., 8 §, 9 § 1 mom. och 10 § som följer:

Förordning

om riksdagsceremonielet

1 §

Ceremonimästare vid riksdagsceremonielet är chefen för protokollavdelningen vid utrikesministeriet.

3 §

Ceremonimästaren tillkännager för riksdagen när republikens president i riksdagens plenisal förklarar riksdagens arbete avslutat, då detta pågått en ordinarie valperiod. Ceremonimästaren inbjuder de i 2 § 1 mom. nämnda personerna till riksdagsgudstjänst som före tilldragelsen skall hållas i Helsingfors domkyrka.

4 §

Till riksdagens öppnande och till avslutning av valperiod samt till riksdagsgudstjänst inbjuds, utöver vad som är stadgat i 2 och 3 §§, utländska makters diplomatiska representanter, högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens presidenter och ledamöter, kansler för Helsingfors universitet, kommendören för försvarsmakten och chefen för huvudstaben, kansler för ordenskapitlet för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden, kansler för Frihetskorsets ordenskapitel, presidenten i Helsingfors hovrätt och landshövdingen i Nylands län samt övriga av republikens president utsedda personer.


8 §

Vid riksdagens öppnande och avslutning av valperiod förs protokoll av riksdagens generalsekreterare.

9 §

Vid riksdagens öppnande hälsar republikens president riksdagen och förklarar riksdagen öppnad.


10 §

Då en valperiod avslutas frambär riksdagens talman riksdagens hälsning till republikens president, varefter republikens president förklarar riksdagsarbetet avslutat.


Denna förordning träder i kraft den 7 april 1983.

Helsingfors den 25 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.