279/1983

Given i Helsingfors den 18 mars 1983

Lag om ändring av 27 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt 67 § riksdagsordningen stadgar, ändras 27 § Regeringsformen för Finland som följer:

27 §

På presidenten ankommer att utfärda kallelse till urtima riksdag, att förordna om förrättande av riksdagsmannaval, att öppna riksdag och i slutet av ordinarie valperiod förklara riksdagens arbete avslutat för denna valperiod samt att förordna om nya val och upplösa riksdagen.


Denna lag träder i kraft den dag då den riksdag sammanträder som valts vid de första riksdagsmannavalen efter det lagen blivit stadfäst.

Regeringens proposition 194/82
Grundlagsutsk. bet. 51/82
Stora utsk. bet. 290/82

Helsingfors den 18 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.