218/1983

Utfärdat i Helsingfors den 24 februari 1983

Statsrådets beslut angående ändring av 3 och 5 §§ statsrådets beslut om extra journalistpensioner

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet i dag ändrat 3 och 5 §§ statsrådets beslut den 6 januari 1977 (37/77) om extra journalistpensioner som följer:

3 §

Pensionens belopp är 66 procent av det sammanlagda beloppet av den grundlön och de fem med II dyrortsgruppen överrensstämmande ålderstillägg som i början av det år då pensionen beviljades erlagts i tjänst som hör till statens avlösningsklass V 10.

5 §

Pensionsansökningar behandlas en gång om året. Ansökningar om de pensioner som beviljas under året skall före utgången av februari inlämnas till undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet inhämtar av Päätoimittajien yhdistys ― Chefredaktörernas förening ry och Suomen sanomalehtimiesten liitto ― Finlands journalistförbund ry utlåtande om ansökningarna.


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1983.

Helsingfors den 24 februari 1983

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Kulturråd
Paula Tuomikoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.