90/1983

Given i Helsingfors den 21 januari 1983

Lag angående ändring av lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 24 maj 1974 om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/74) en ny 1 a § som följer:

1 a §

För att avvärja risk för oljeskada kan genom förordning som avses i lagen om explosionsfarliga ämnen (263/53) stadgas om periodisk besiktning av oljecisterner samt om förbud mot användning av cistern som föranleder risk för oljeskada eller förordnande om att sådan cistern skall repareras eller tagas ur bruk. Kommun skall tillkännage skyldigheten att låta verkställa besiktningar på det sätt som är stadgat för offentliga kungörelser.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

Regeringens proposition 76/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 15/82
Stora utsk. bet. 150/82

Helsingfors den 21 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.