45/1983

Given i Helsingfors den 14 januari 1983

Lag om ändring av 1 kap. konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 1 kap. konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/78) en ny 6 § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

6 §

Stadgandena i 2 och 3 kap. i denna lag gäller också utbud, försäljning och annan marknadsföring av bostäder från näringsidkare till konsumenter.

Med bostad avses för boende eller för framtida bostadsbruk utbjuden

1. fastighet eller kvotdel eller outbrutet område av fastighet;

2. byggnad på arrendejord; och

3. bostad som innehas med stöd av äganderätt till aktier eller andelar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 215/82
Ekonomiutsk. bet. 15/82
Stora utsk. bet. 246/82

Helsingfors den 14 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.