18/1983

Given i Helsingfors den 7 januari 1983

Förordning om inrättande av vissa tjänster vid högskolor

Sedan riksdagen beviljat erforderliga medel inrättas på föredragning av undervisningsministern följande tjänster med grundlön och följande tjänst med avtalslön:

1 §
Jyväskylä universitet

Inrättas:

räknat från den 1 september 1983:

Vid humanistiska fakulteten:

en professorstjänst i tillämpad språkvetenskap och talforskning i avlöningsklassen B 5.

Vid gymnastik- och idrottsvetenskapliga fakulteten:

en biträdande professorstjänst i fysioterapi i avlöningsklassen B 3.

2 §
Uleåborgs unisversitet

Inrättas:

räknat från den 1 augusti 1983:

Vid Oulun normaalikoulu:

en tjänst i avlöningsklassen C 44 för lektor som verkar såsom klasslärare.

räknat från den 1 september 1983:

Vid humanistiska fakulteten:

en professorstjänst i logopedi i avlöningsklassen B5.

Vid fakultetens för pedagogiska vetenskaper lärarutbildningsinstitution i Kajana:

en professorstjänst i pedagogik i avlöningsklassen B 5.

Vid tekniska fakulteten:

en biträdande professorstjänst i mekanik och hållfasthetslära i avlöningsklassen B 3.

Vid medicinska fakulteten:

en biträdande professorstjänst i barnpsykiatri i avlöningsklassen B 3.

3 §
Joensuu högskola

Inrättas:

räknat från den 1 augusti 1983:

Vid Joensuun normaalikoulu:

en tjänst i avlöningsklassen C 44 för lektor som verkar såsom klasslärare.

Vid Savonlinnan normaalikoulu:

en tjänst i avlöningsklassen C 44 för lektor som verkar såsom klasslärare.

räknat från den 1 september 1983:

Vid avdelningen för historia, geografi och andra regionala vetenskaper:

en professortjänst i socialpolitik i avlöningsklassen B 5.

Vid avdelningen för kemi och biovetenskaper:

en professorstjänst i energiveds- och torvproduktion i avlöningsklassen B 5;

en biträdande professorstjänst i skogsteknologi i avlöningsklassen B 3.

4 §
Kuopio högskola

Inrättas:

räknat från den 1 september 1983:

Vid avdelningen för matematik, fysik och kemi:

en biträdande professortjänst i teknisk-analytisk miljöhygien i avlöningsklassen B 3.

Vid odontologiska avdelningen:

en professorstjänst i socialodontologi i avlöningsklassen B 5.

5 §
Åbo universitet

Inrättas:

räknat från den 1 augusti 1983:

Vid medicinska fakulteten:

en professorstjänst i klinisk farmakologi i avlöningsklassen B5.

6 §

Tammerfors universitet

Inrättas:

räknat från den 1 augusti 1983:

Vid Hämeenlinnan normaalikoulu:

en tjänst i avlöningsklassen C 44 för lektor som verkar såsom klasslärare.

räknat från den 1 september 1983:

Vid samhällsvetenskapliga fakulteten:

en biträdande professorstjänst i bibliotekskunskap och informatik i avlöningsklassen B 3.

Vid ekonomisk-administrativa fakulteten:

två biträdande professorstjänster, den ena i offentlig rätt och den andra i filosofi, i avlöningsklassen B 3.

Vid humanistiska fakulteten:

en professorstjänst i teaterarbete i avlöningsklassen § 1 §7.

Vid medicinska fakulteten:

en biträdande professorstjänst i hälsovård i avlöningsklassen B 3.

7 §
Åbo Akademi

Inrättas:

räknat från den 1 september 1983:

Vid fakulteten för pedagogiska vetenskaper:

en biträdande professorstjänst i pedagogisk psykologi i avlöningsklassen B 3.

8 §
Lapplands högskola

Inrättas:

räknat från den 1 september 1983:

Vid avdelningen för samhällsvetenskaper:

en biträdande professorstjänst i socialskydd och socialvård i avlöningsklassen B 3.

Vid avdelningen för pedagogiska vetenskaper:

en professorstjänst i pedagogik i avlöningsklassen B 5.

9 §
Tekniska högskolan Inrättas:

räknat från den 1 september 1983:

en professorstjänst i automadonsteknik i avlöningsklassen B 5.

10 §
Tammerfors tekniska högskola

Inrättas:

räknat från den 1 september 1983:

två professorstjänster, den ena i elektroteknik och den andra i hållfasthetslära, i avlöningsklassen B 5;

en biträdande professorstjänst i energiteknik i avlöningsklassen B 3.

11 §
Villmanstrands tekniska högskola

Inrättas:

räknat från den 1 september 1983:

en biträdande professorstjänst i material-ekonomi i avlöningsklassen B 3.

12 §
Helsingfors handelshögskola

Inrättas:

räknat från den 1 september 1983:

en professorstjänst i redovisning, särskilt offentliga samfunds redovisning, i avlöningsklassen B5.

13 §
Åbo handelshögskola

Inrättas:

räknat från den 1 september 1983:

en professorstjänst i redovisning i avlöningsklassen B 5.

14 §
Vasa högskola

Inrättas:

en professorstjänst i offentlig förvaltning i avlöningsklassen B 5.

räknat från den 1 september 1983:

en professorstjänst i redovisning i avlöningsklassen B5.

en biträdande professorstjänst i tyska i avlöningsklassen B 3.

15 §

Denna förordning träder i kraft den 12 januari 1983.

Åtgärder för besättande av de inrättade tjänsterna kan vidtagas redan före den tidpunkt, frän vilken tjänsterna inrättats.

Helsingfors den 7 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.