1109/1982

Given i Helsingfors den 30 december 1982

Lag angående ändring av 3 § lagen om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 3 § lagen den 9 mars 1979 om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag (291/79) ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

Statsrådet kan på de villkor som det bestämmer, för bolaget utfärda förbindelser om att staten ersätter bolaget för kreditförluster som eventuellt uppstått vid dess kreditgivning samt förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten betalar kursförlust som eventuellt föranleds av utländsk kredit som bolaget upptagit.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 257/82
Statsutsk. bet. 107/82
Stora utsk. bet. 240/82

Helsingfors den 30 december 1982

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister för utrikesärendena
Pär Stenbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.