1038/1982

Given i Helsingfors den 23 december 1982

Lag angående ändring av 2 § lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 2 mom. lagen den 8 december 1977 om främjande av växtförädlingsverksamheten (896/77) som följer:

2 §

Växtförädlingsavgiften är för varje helt hundratal kilogram, förpackningens vikt medräknad, enligt växtartsgrupp följande:

stråsädes- och baljväxter 3,00 mk
vall- och grönyteväxter 20,00 mk
olje- och spånadsväxter 50,00 mk
potatis 1,20 mk

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 153/82
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 13/82
Stora utsk. bet. 202/82

Helsingfors den 23 december 1982

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.