1027/1982

Given i Helsingfors den 23 december 1982

Lag angående ändring av 7 § lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras 7 § 1 mom. 3 punkten lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner, sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 mars 1980 (235/80), som följer:

7 §

När familjepension beviljas med tillämpning av 5 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i denna lag, sammanräknas, för samordning av familjepensionen med andra familjepensioner och ersättningar, förmånstagarna på grund av samma förmånslåtares död tillkommande:


3) belopp, vilket motsvarar den barnpension som med stöd av familjepensionslagen skall betalas efter en och samma förmånslåtare till barn under 16 år som är förmånstagare, och vilket belopp, såvida även änka är förmånstagare som avses i denna lag, skall ökas med basdelen av den änkepension söm utgår enligt familjepensionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 212/82
Stora utsk. bet. 187/82
Socialutsk. bet. 26/82

Helsingfors den 23 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.