979/1982

Given i Helsingfors den 17 december 1982

Förordning angående ändring av 16―18 §§ förordningen om glass

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 16 § 1 mom. 4 punkten förordningen den 6 februari 1981 om glass (108/81), och

fogas till förordningens 17 § ett nytt 3 mom. och till 18 § ett nytt 2 mom. som följer:

16 §

På försäljningshölje för sådan färdigförpackad glass eller glassmix eller sådant i 18 § avsett färdigförpackat livsmedel innehållande glass, som är avsett att säljas till konsument eller till storhushåll som avses i 5 § livsmedelsförordningen, skall finnas antecknade åtminstone följande uppgifter:


4) innehållets mängd, angiven i viktenheter; i fråga om flytande glassmix samt glass, som försäljs i fullpackat, prisma- eller cylinderformigt emballage, får innehållets mängd dock anges i volymenheter;


17 §

I fråga om livsmedel som innehåller glass skall namnet enligt handelssed innefatta glassens namn enligt handelssed på sätt i 1 mom. är stadgat, kompletterat med benämningarna på de viktigaste av de andra ingredienser som ingår i produkten.

18 §

Ovan i 1 mom. stadgad skyldighet att ange viktandel gäller dock inte livsmedel i vilka innehållets mängd är högst 75 gram.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983. Tillverkningar som till anteckningarna på försäljningshöljet inte motsvarar stadgandena i denna förordning får dock av tillverkaren, den som låtit tillverka för sin räkning, förpackaren eller importören försäljas till utgången av år 1983.

Helsingfors den 17 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.