964/1982

Given i Helsingfors den 17 december 1982

Lag angående ändring av 11 § lagen om underhåll för barn

I enlighet med riksdagens beslut ändras 11 § 3 mom. lagen den 5 september 1975 om underhåll för barn (704/75) som följer:

11 §

Vad som i 1 mom är stadgat har motsvarande tillämpning, om avtal angående underhållsbidrag prövas vara oskäligt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Den tillämpas även på avtal som slutits före lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 247/81
Lagutsk. bet. 6/82
Stora utsk. bet. 136/82

Helsingfors den 17 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.