960/1982

Given i Helsingfors den 17 december 1982

Lag angående ändring av 29 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

I enlighet med riksdagens beslut ändras 29 § lagen den 8 juli 1961 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (404/61) som följer:

29 §

Om jämkning av oskäligt villkor i avtal om överlåtelse av upphovsrätt gäller vad som är stadgat i lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/29).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Den tillämpas även på avtal om överlåtelse av upphovsrätt som slutits före lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 247/81
Lagutsk. bet. 6/82
Stora utsk. bet. 136/82

Helsingfors den 17 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.