938/1982

Given i Helsingfors den 17 december 1982

Förordning angående ändring av 1 § förordningen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 1 § f punkten förordningen den 25 februari 1977 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (225 /77) som följer:

1 §

Vid tillämpning av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/76), som i denna förordning benämnes tobakslagen, samt med stöd därav givna stadganden och bestämmelser avses:


f) med reklam annonsering eller annan information, som de i tillverkningen, importen eller försäljningen av tobak, tobaksprodukt, tobaksimitation eller rökdon deltagande själva utövar, bekostar eller understöder i syfte att framkalla eller främja åtgången av tobak, tobaksprodukt, tobaksimitation eller rökdon i affärsverksamhet;Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Helsingfors den 17 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.