927/1982

Given i Helsingfors den 14 december 1982

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) en ny 10 a § som följer:

10 a §

Den i 10 § 1 mom. avsedda försäkringspremieprocenten kan fastställas till ett mindre procenttal av lönerna för de arbetstagare som vid utgången av ifrågavarande kalenderår är yngre än 24 år.

Arbetsgivaren är skyldig att i samband med betalningen av försäkringspremien lämna behövliga uppgifter för utredande av den försäkrades ålder. Har arbetsgivaren försummat detta, kan arbetspensionskassan bestämma att försäkringspremien skall betalas enligt den försäkringspremieprocent som fastställts för arbetstagare som fyllt 24 år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 223/82
Socialutsk. bet. 28/82
Stora utsk. bet. 189/82

Helsingfors den 14 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.