899/1982

Given i Helsingfors den 3 december 1982

Förordning om ändring av 13 § handelsregisterförordningen

på föredragning av justitieministern fogas till 13 § handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/79) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

13 §

Ingår i andelslags stadgar en sådan bestämmelse som avses i 3 b § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier, skall till anmälan fogas en försäkran av samtliga styrelsemedlemmar om att andelslaget inte har medlemmar som är utlänningar, utländska sammanslutningar eller stiftelser och inte heller sammanslutningar eller stiftelser som avses i lagens 2 § eller att andelslaget inte har andra eller flera dylika medlemmar än vad som anges i sådant tillstånd av statsrådet som avses i lagens 3 b §. Har statsrådet gett ett sådant tillstånd, skall till anmälan fogas även ett intyg över att tillstånd getts.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Helsingfors den 3 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.