883/1982

Given i Helsingfors den 3 december 1982

Lag angående ändring av 3 § lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 2 mom. lagen den 31 december 1974 om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder, sådant det lyder i kg av den 18 december 1981 (935/81), som följer:

3 §

För att förhindra en betydande minskning i tillgången till butiksservice kan näringsidkare beviljas verksamhetsstöd för upprätthållande av dagligvarubutik och butiksbil.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 155/82
Ekonomiutsk. bet. 5/82
Stora utsk. bet. 127/82

Helsingfors den 3 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.