867/1982

Given i Helsingfors den 26 november 1982

Förordning angående ändring av förordningen om skifte

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 28 november 1952 (407/52) 233 §, sådan den lyder i förordning av den 19 maj 1972 (399/72), samt

ändras 13 § 5 mom. som följer:

13 §

Protokollet skall, färdigt utskrivet, omedelbart eller, om förrättningen fortgår, vid nästföljande sammanträde uppläsas. Protokollet skall undertecknas av förrättningsingenjören.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Helsingfors den 26 november 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.