865/1982

Given i Helsingfors den 26 november 1982

Förordning angående ändring av 8 § förordningen om tillämpning av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur.

På föredragning av justitieministern ändras 8 § 3 mom. förordningen den 28 december 1929 om tillämpning av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur, sådant det lyder i förordningen den 30 december 1969 (849/69), som följer:

8 §

Då kungörande har skett och sådan omsändighet, som skulle utgöra hinder mot äktenskapet ej har anmälts och styrkts hos myndigheten och myndigheten ej heller eljest har vetskap om sådan omständighet, skall till sökanden utfärdas lysningsbevis. Beviset är giltigt under en tid av fyra månader från dess utfärdande.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Helsingfors den 26 november 1982

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.