811/1982

Given i Helsingfors den 12 november 1982

Förordning angående ändring av 1 § förordningen om förskottsuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde ändras 1 § förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

I 3 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd avsett meddelande om uttaxering per skattöre skall tillställas skattestyrelsen senast den 17 november.

Har meddelandet inte tillställts skattestyrelsen före utgången av den i 1 mom. stadgade tiden, tillämpas vid förskottsuppbörden det föregående årets uttaxering per skattöre.

En förteckning över uttaxeringarna per skattöre publiceras i författningssamlingen.


Denna förordning träder i kraft den 15 november 1982, dess 1 § 2 mom. dock den 1 januari 1983. Har den uttaxering per skattöre som skall tillämpas år 1983 inte meddelats före utgången av den i 1 § 1 mom. angivna tiden, tillämpas vid 1983 års förskottsuppbörd det föregående årets förskottsuttaxering per skattöre.

Helsingfors den 12 november 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.