808/1982

Given i Helsingfors den 12 november 1982

Lag angående ändring av 42 § lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut ändras 42 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd, sådant detta lagrum lyder i lag av den 13 augusti 1976 (670/76), som följer:

42 §

Finansministeriet beslutar om det minsta förskott som skall fastställas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 113/82
Statsutsk. bet. 44/82
Stora utsk. bet. 118/82

Helsingfors den 12 november 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.