771/1982

Given i Helsingfors den 29 oktober 1982

Lag angående ändring av 11 § reglementet för Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut ändras i reglementet för Finlands Bank av den 21 december 1925 11 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag av den 30 december 1965 (744/65), som följer:

11 §

Finlands Bank äger:


5) bevilja även annan än växelkredit; samtDenna lag träder i kraft den 1 november 1982.

Regeringens proposition 160/82
Bankutsk. bet. 4/82
Stora utsk. bet. 124/82

Helsingfors den 29 oktober 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.