715/1982

Given i Helsingfors den 24 september 1982

Förordning angående ändring av förordningen om utgivande av ersättning till den som inkallats till finsk domstol från annat nordiskt land

På föredragning av Justitieministern ändras 3―5 §§ förordningen den 13 juni 1975 om utgivande av ersättning till den som inkallats till finsk domstol från annat nordiskt land (446/75) som följer:

3 §

Dagtraktamentets belopp, som beräknas på sätt, varom är stadgat i 5 § förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel, är 100 mark per resedygn, om resan under dygnet varar högst 12 timmar, och 200 mark, om resan under dygnet varar över 12 timmar.

4 §

Logiersättningen bestäms på sätt, varom är stadgat i 7 § förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel.

5 §

I ersättning för ekonomisk förlust, som beräknas på sätt, varom är stadgat i 8 § förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel, erläggs högst 120 mark per dygn.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1982.

Helsingfors den 24 september 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.