714/1982

Given i Helsingfors den 24 september 1982

Förordning angående ändring av 6 och 7 §§ förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel

På föredragning av justitieministern ändras 6 och 7 §§ förordningen den 15 december 1972 om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (813/72) som följer:

6 §

Dagtraktamentets belopp per resedygn är, om resan under dygnet varar

högst 6 timmar, 27 mark,

över 6 och högst 12 timmar, 40 mark och

över 12 och högst 24 timmar, 55 mark.

7 §

I logiersättning erläggs det belopp, som den ersättningsberättigade på ett trovärdigt sätt påvisar att han betalt eller kommer att betala för logi under resan, dock högst en ersättning i enlighet med statens tjänstekollektivavtal.


Denna förordning träder i ikraft den 1 oktober 1982.

Helsingfors den 24 september 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.