657/1982

Given i Helsingfors den 27 augusti 1982

Förordning angående ändring av 10 § förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 10 § förordningen den 29 juni 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (501/78) som följer:

10 §

Institutets chef är generaldirektören. Vid institutet finns även en forskningsdirektör och en förvaltningsdirektör samt forskningsprofessorer och annan personal enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Generaldirektören och forskningsdirektören har professors titel. Avdelningsföreståndare har professors titel, om han har vid universitet eller högskola konstaterad docentkompetens.

Till forskningsprofessor kan för viss tid likväl för högst fem år, utnämnas person som har docentkompetens och uppfyller de i arbetsordningen fastställda behörighetsvillkoren.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Helsingfors den 27 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.