634/1982

Given i Nådendal den 20 augusti 1982

Lag om ändring av 9 kap. 12 § handelsbalken

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 kap. 12 § handelsbalken, sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 maj 1973 (390/73), som följer:

12 §

Har någon fått invisning på viss man och erhåller han inte betalning av denne, skall den som givit invisningen erlägga betalning jämte i 4 § räntelagen (633/82) stadgad ränta, om det inte styrks att den som fått invisningen är ansvarig för att betalningen inte erlagts i rätt tid.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 109/81
Lagutsk. bet. 4/82
Stora utsk. bet. 106/82

Nådendal den 20 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.