604/1982

Given i Nådendal den 6 augusti 1982

Lag angående ändring av 1 § lagen om notarius publicus

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 1 § lagen den 9 juni 1960 om notarius publicus, sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 december 1977 (956/77), ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

I landskapet Åland är häradsskrivaren, landskapsåklagaren och landskapsfogden på tjänstens vägnar notarius publicus. Länsstyrelsen i landskapet Åland kan dessutom till notarius publicus förordna en tjänsteman vid länsstyrelsen av vilken krävs juris kandidatexamen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1982.

Regeringens proposition 65/82
Andra lagutsk. bet. 6/82
Stora utsk. bet. 92/82

Nådendal den 6 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.