574/1982

Given i Nådendal den 23 juli 1982

Lag angående ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 6 § 2 mom. lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) nya 5 a- och 5 b-punkter som följer:

6 §

Såsom årsinkomst räknas likväl icke:


5 a) menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (526/81);

5 b) förmån som utges vid utbildning för återställande eller förbättrande av arbets- och förtjänstförmågan eller vid utbildning med stöd av lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76);Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1982 och tillämpas vid fastställande av bostadsbidrag för år 1982.

Regeringens proposition 80/82
Socialutsk. bet. 17/82
Stora utsk. bet. 102/82

Nådendal den 23 juli 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.