475/1982

Given i Nådendal den 24 juni 1982

Förordning angående ändring av 2 § förordningen om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall

På föredragning av försvarsministern ändras 2 § 1 mom. 3 punkten förordningen den 22 november 1968 om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall, sådan den lyder i förordning av den 18 mars 1977 (269/77), som följer:

2 §

I krigstid inkallas tills vidare icke i tjänst:


3) medlem av statsrådet, justitiekanslern i statsrådet och justitiekanslersadjointen, kanslichef vid statsrådets kansli och vid ministerium, kanslichefen vid justitiekanslersämbetet, understatssekreterare, avdelningschef, biträdande avdelningschef och byråchef vid statsrådets kansli och ministerium, regeringsråd, budgetråd, konsultativ tjänsteman, sektionschef vid ministeriet för utrikesärendena, polisöverinspektör samt överinspektör och inspektör vid ministeriets för inrikesärendena polisavdelnings polisbyrå;Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982.

Nådendal den 24 juni 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Juhani Saukkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.