473/1982

Given i Nådendal den 24 juni 1982

Lag om ändring av 1 § bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 2 mom. bokföringslagen av den 10 augusti 1973, sådant det lyder i lag av den 29 juni 1976 (558/76), som följer:

1 §

Bokföringsskyldiga enligt denna lag är likväl inte offentligt samfund, Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden, ej heller idkare av gårdsbruk.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

Regeringens proposition 69/82
Statsutsk. bet. 34/82
Stora utsk. bet. 96/82

Nådendal den 24 juni 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.