393/1982

Given i Helsingfors den 28 maj 1982

Lag angående ändring av 7 § lagen om konsumentklagonämnden

I enlighet med riksdagens beslut ändras 7 § 2 mom. lagen den 20 januari 1978 om konsumetklagonämnden (42/78) som följer:

7 §

Sökandens motpart skall uppmanas bemöta ansökningen. Detta är dock inte nödvändigt i ärende vari under beredningen klagomålet befinns vara uppenbart omotiverat.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1982. Lagen tillämpas vid handläggningen av klagomål som inkommit till konsumentklagonämnden efter lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 13/82
Ekonomiutsk. bet. 1/82
Stora utsk. bet. 42/82

Helsingfors den 28 maj 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.