373/1982

Given i Helsingfors den 21 maj 1982

Förordning angående ändring av 5 § förordningen om läkarundersökning av sjömän

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas till 5 § förordningen den 18 juni 1980 om läkarundersökning av sjömän (476/80) ett nytt 3 mom. som följer:

5 §

Om kommunen inte har sjömanshälsovårdscentral, kan i inrikesfart sjömansläkare likväl utföra första undersökning även annorstädes än vid sjömanshälsovårdscentral.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1982.

Helsingfors den 21 maj 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Jacob Söderman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.