230/1982

Given i Helsingfors den 19 mars 1982

Förordning om ändring av 143 § förordningen om skifte

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras 143 § 1 mom. förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) som följer:

145 §

Jordregister förs i bundna böcker, på lösa blad som kan förenas i särskilda pärmar, i form av kortregister eller med anlitande av automatisk databehandling. Lantmäteristyrelsen fattar beslut om det system, enligt vilket jordregistret skall föras.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1982.

Helsingfors den 19 mars 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.