104/1982

Given i Helsingfors den 5 februari 1982

Lag angående upphävande av lagen om understödstillägg

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs lagen den 28 juli 1978 om understödstillägg (590/78) jämte däri senare företagna ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 98/81
Socialutsk. bet. 35/81
Stora utsk. bet. 215/81

Helsingfors den 5 februari 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.