3/1982

Given i Helsingfors den 7 januari 1982

Lag angående ändring av 3 § lagen om ersättande av skördeskador

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 2 mom. lagen den 4 juli 1975 om ersättande av skördeskador (530/75) som följer:

3 §

Om i 1 mom. nämnt anslag visar sig otillräckligt, kan i statsförslaget beviljas tillägg för ersättande av skador, vilket tillägg anses såsom inkomst av lantbruk. Vid ovan i 1 mom. avsedda förhandlingar kan överenskommas om huruvida tillägget i de beräkningar som avses i systemet för utvecklande av lantbruksinkomsten skall delas upp på flera, dock högst tre prissättningsperioder.Denna lag träder i kraft den 11 januari 1982.

Regeringens proposition 245/81
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 14/81
Stora utsk. bet. 212/81

Helsingfors den 7 januari 1982

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.