747/1981

Given i Helsingfors den 13 november 1981

Lag angående ändring av 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § 3 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) som följer:

4 §

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna paragraf utfärdas av social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet kan förordna att de uppgifter som enligt denna paragraf ankommer på pensionsskyddscentralen eller en del av dem överförs på lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1981.

Regeringens proposition 75/81
Socialutsk. bet. 13/81
Stora utsk. bet. 85/81

Helsingfors den 13 november 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Sinikka Luja-Penttilä Social- och hälsovårdsminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.