495/1981

Given i Nådendal den 26 juni 1981

Lag om ändring av 11 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 11 § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant det lyder i lag av den 15 juni 1973 (496/73), som följer:

11 §

Ersättning för försäkrads resekostnader utges till det belopp, vartill kostnaderna för resan med anlitande av billigaste färdsätt skulle ha belöpt sig. Har den försäkrade inte begagnat sig av billigaste färdsätt, bestäms ersättningen på basen av de faktiska kostnaderna endast om färdsättet bör anses ha vant motiverat på grund av sjukdomens art eller trafikförhållandena. I skärgårdsförhållanden beaktas färd som sker sjöledes såsom merkostnad i enlighet med vad genom förodning stadgas.Denna lag träder i kraft den 1 november 1981.

Regeringens proposition 23/81
Statsutsk. bet. 9/81
Stora utsk. bet. 15/81

Nådendal den 26 juni 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.