490/1981

Given i Nådendal den 26 juni 1981

Förordning angående ändring av 5 § förordningen om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall

På föredragning av försvarsministern ändras i förordningen den 22 november 1968 om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall (635/68) 5 § 1 mom. som följer:

5 §

Ämbetsverk eller inrättning gör framställning om befriande av ovan i 3 § avsedd värnpliktig hos staben för det militärdistrikt, under vars kontroll den värnpliktige står.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1981.

Nådendal den 26 juni 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Försvarsminister
Lasse Aikäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.