259/1981

Given i Helsingfors den 10 april 1981

Lag angående ändring av 17 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 17 § 2 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) som följer:

17 §

Placeringarna skall göras med beaktande av deras säkerhet, realvärdets bevarande, avkastning och pensionsanstaltens likviditet. Säkerheten .för placering skall utgöra i 10 kap. 3 § 1 mom. 1―4 punkterna lagen om försäkringsbolag (1062/79) nämnda eller till sin art och säkerhet därmed likställbara värdepapper eller förbindelser eller fast egendom, som till sitt värde motsvarar placeringen, eller ock placeringskreditförsäkring, som beviljats av pensionsskyddscentralen.


Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1980.

Regeringens proposition 180/80
Socialutsk. bet. 2/81
Stora utsk. bet. 12/81

Helsingfors den 10 april 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.