920/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag angående ändring av 3 § lagen om begränsning av nyttjande av åker.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 3 mom. lagen den 11 april 1969 om begränsning av nyttjande av åker, sådant det lyder i lag av den 9 januari 1970 (19/70), som följer:

3 §.

Odlare får använda gårdsbruksenhetens åker till torvproduktion. Viltvårdsförening eller registrerad jaktförening får med odlarens samtycke nyttja gårdsbruksenhetens åker såsom för viltutfodring avsett viltvårdsområde och tillvarataga skörden till vinterfoder för villebråd. Odlaren har inte rätt att för nyttjande av åker såsom viltvårdsområde uppbära ersättning av nyttjaren.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.