832/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag om ändring av 59 § sjukförsäkringslagen.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 59 § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 16 december 1966 och den 22 december 1967 (646/66 och 591/67), ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

59 §.

Då statens i 1 mom. avsedda andel bestäms, skall till sjukförsäkringsfondens kapital läggas sjukförsäkringens andel av beloppet för den pensionsansvarighet som föranleds av pensionsanstaltens funktionärers pensioner. Såsom årliga totalkostnader beaktas dock inte härvid det belopp som motsvarar ändringen i den ovan nämnda pensionsansvarigheten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.