405/1980

Given i Helsingfors den 30 maj 1980.

Lag angående ändring av lagen om medling i arbetstvister.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom., 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. lagen den 27 juli 1962 om medling i arbetstvister,

sådana dessa lagrum lyder i lag av den 6 november 1970 (668/70), som följer:

1 §.

För medling i arbetstvister mellan arbetsgivare och arbetstagare och tjänstemän samt för främjande av relationerna mellan dem finnas två riksförlikningsmannatjänster, av vilka den ena tills vidare kan lämnas obesatt då förlikningsväsendets skötsel icke kräver två riksförlikningsmän. Därutöver finnes nödigt antal distriktsförlikningsmän, vilkas antal och verksamhetsområden fastställas genom förordning och handha sitt uppdrag såsom bisyssla.


3 §.

Riksförlikningsmännen äro suppleanter för varandra. Finnes endast en riksförlikningsman, förordnar statsrådet en av distriktsförlikningsmännen att verka såsom suppleant för riksförlikningsmannen.

4 §.

Finnas två riksförlikningsman, förordnar statsrådet den ena riksförlikningsmannen att vara föreståndare för byrån samt att avgöra kompetensfrågor i anslutning till förlikningsväsendet.

Helsingfors den 30 maj 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.