1073/1979

Given i Helsingfors den 28 december 1979.

Lag angående ändring av 16 § lagen om marknadsdomstolen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 16 § 2 mom. lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41/78) som följer:

16 §.

Näringsidkare eller annan som genom marknadsdomstolens utslag dömts att erlägga vite, vilket utsatts till förstärkande av förbud eller rättelseåtgärd, får likväl söka ändring hos högsta domstolen i detta utslag vad vitets storlek beträffar. I fråga om sökande av ändring gäller i tillämpliga delar vad i 30 kap. rättegångsbalken är stadgat om sökande av ändring i hovrätts avgörande i mål som hovrätt har handlagt i första instans. Marknadsdomstolens utslag verkställes oberoende av ändringssökande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 28 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.