978/1979

Given i Helsingfors den 21 december 1979.

Lag angående ändring av lagen om investeringsreserveringar.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1978 om 16 § 1 mom.,

av dessa lagrum 16 § 1 mom. sådant det samt

fogas till 9 § en ny 3 punkt som följer:

2 §.

Med investeringsreservering avses sådan reservering i skattskyldigs bokföring, som göres senast i samband med fastställandet av bokslutet. Investeringsreservering får göras av skattskyldig som driver rörelse.

9 §.

Investeringsreservering får användas:


3) för omedelbara utgifter för anskaffning av foder till pälsdjur.

16 §.

Skattskyldig, som i enlighet med användningsstillstånd eller finansministeriets med stöd investeringsreserveringar (1094/78) 2 § och lyder i lag av den 10 juli 1979 (611/79), av 12 § 1 mom. utfärdade beslut använder investeringsreservering för ändamål som nämnes i 9 § 1 och 2 punkterna eller i 10 §, har rätt att för det skatteår, under vilket investeringsreserveringen användes, från sin skattepliktiga inkomst göra ett extra avdrag (investeringsavdrag), som uppgår till tre procent av den använda investeringsreserveringen. Statsrådet kan höja investeringsavdraget under en viss användningsperiod eller del därav till högst tio procent. Förhöjningen kan fastställas så, att den är av olika storlek för skilda branscher, för investeringsreserveringens olika användningsändamål samt i olika delar av landet.


Helsingfors den 21 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.