939/1979

Given i Helsingfors den 21 december 1979.

Lag angående ändring av lagen om kommunala tjänstekollektivavtal.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 6 november 1970 om kommunala tjänstekollektivavtal (669/70) en ny 5 a § som följer:

5 a §.

I ärenden, i vilka tillämpningen av bestämmelse i tjänstekollektivavtal inom gränser, som bestämts i avtalet, lämnats beroende av kommuns eller kommunalförbunds prövning, kan kommunfullmäktiges eller förbundsfullmäktiges beslutanderätt, utan hinder av vad i 11 § 2 mom. kommunallagen (953/76) är stadgat, genom reglemente eller instruktion överföras på kommunstyrelse eller förbundsstyrelse eller nämnd. Då kommunfullmäktige eller förbundsfullmäktige besluter om ovan avsedd tillämpning av tjänstekollektivavtal, iakttages vid beslutsfattandet icke vad i 50 § 1 punkten kommunallagen är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 21 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
J. Koikkalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.