Nr 929./1979

Given i Helsingfors den 14 december 1979.

Förordning om ändring av 4 § trafikförsäkringsförordningen.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 4 § trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/59) som följer:

4 §.

För försäkringspremie, som icke har erlagts inom utsatt tid, uppbäres för dröjsmålstiden ränta om 12 procent. Försäkringspremie, som utsökes i utmätningsväg, kan dock i stället för dröjsmålsräntan förhöjas med 10 procent i ett för allt.

Vid utsökning av dröjsmålsränta och förhöjning i utmätningsväg skall iakttagas vad som stadgats om utmätning av försäkringspremie.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 14 december 1979.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.