921/1979

Given i Helsingfors den 14 december 1979.

Förordning angående ändring av 8 och 184 §§ förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet.

På föredragning av undervisningsministern ändras 8 § 2 mom. och 184 § 2 mom. förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet, sådana de lyder i förordning av den 7 september 1979 (736/79), som följer:

8 §.

Till Helsingfors stift hör:

Fredrikshamns, Helsingfors, Kotka, Lahti, Tammerfors, Tavastehus, Villmanstrands och Åbo församlingar.


184 §.

Valkretsarna är följande:

i Karelens stift mellersta valkretsen, till vilken hör Idensalmi, Jyväskylä, Kuopio, Pielavesi, Rautalampi, St Michels och Varkaus församlingar med Kuopio stad som valförrättningsort, och östra valkretsen, till vilken hör Ilomantsi, Joensuu, Lieksa, Nurmes och Taipale församlingar med Joensuu stad som valförrättningsort;

i Helsingfors stift Helsingfors valkrets, till vilken hör Helsingfors församling med Helsingfors stad som valförrättningsort och södra valkretsen, till vilken hör Fredrikshamns, Kotka, Lahti, Tammerfors, Tavastehus, Villmanstrands och Åbo församlingar med Lahti stad som valförrättningsort; samt

i Uleåborgs stift Lapplands valkrets, till vilken hör Kajana, Kiuruvesi, Lapplands, Uleåborgs och Vasa församlingar med Uleåborgs stad som valförrättningsort.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 14 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Pär Stenbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.