817/1979

Given i Helsingfors den 16 november 1979.

Förordning om ändring av 2 § penningautomatförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena ändras 2 § penningautomatförordningen av den 29 december 1967, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 12 november 1976 (884/76), som följer:

2 §.

Anmälan om hållande av penningautomat till begagnande skall före ibruktagandet göras hos chefen för polisdistriktet. Tillstånd att till begagnande hålla penningautomat skall likväl sökas, såvida chefen för polisdistriktet av särskilda skäl i fråga om någon penningautomat det kräver.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 16 november 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.